Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TidTimeالوقت والتواريخHela timmarFull hoursالتناظرية على مدار الساعة، ساعات كاملة
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Analoga klockan: lär dig hela timmar.The analogue clock: Learn full hours.تعلم ساعات

Här är en klocka. Den visar
vilken tid det är.
Here is a clock. It shows
what time it is.

Klockan har en kort visare som kallas timvisareThe clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
och en lång visare som kallas minutvisare.and a long hand called the minute hand.على مدار الساعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسم

Det tal den lilla timvisaren pekar på visar vilken timme det är. Det tar 12 timmar för timvisaren att gå ett varv runt klockan. När det är exakt en hel timme så pekar den stora minutvisaren rakt upp.The number the small hour hand points at tells you what hour it is. It takes 12 hours for the hour hand to go around the clock. When it is exactly a full hour the large minute hand points straight up.ار الساعة. و يبين ما هو الوقت


Klockan är 2.
Timvisaren pekar på 2 och minutvisaren pekar rakt upp.
It is two o'clock.
The hour hand points at two, and the minute hand points straight up.
ئق كبيرة على التوالي
هنا يشير عقرب الساعة إلى قسمين، وعقرب الدقائق يشير بشكل

Klockan är 5.
Timvisaren pekar på 5 och minutvisaren pekar rakt upp.
It is 5 o'clock.
The hour hand points at 5, and the minute hand points straight up.
ئق كبيرة على التوالي
هنا يشير عقرب الساعة إلى قسمين، وعقرب الدقائق يشير بشكل

Klockan är 12.
Båda visarna pekar rakt upp.
It is 12 o'clock.
Both hands point straight up.
ئق كبيرة على التوالي
هنا يشير عقرب الساعة إلى قسمين، وعقرب الدقائق يشير بشكل
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0