Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةTal 0-10Numbers 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Addition tal upp till 10Addition, numbers up to 10.تعلم ساعات

Addition är när man lägger ihop saker och tar reda på hur många det är tillsammans.Addition is when we put things together then find out how many in all.
Här är 5 grodor.Here are 5 frogs.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Det kommer 2 till grodor.Another 2 frogs comes.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Nu är det 7 grodor.Now it is 7 frogs.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
 

Så här skriver man det på mattespråk: This is how to write it in math language:اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

5
+
2
=
7
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0