Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةMed okänd 0-10Missing addend 0-10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0