Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةTal 0-5Numbers 0-5
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Addition tal upp till 5

The analogue clock: Learn full hours.

تعلم ساعات

Addition är när man lägger ihop saker och tar reda på hur många det är tillsammans.Addition is when we put things together and then find out how many in all.هذا هو مدار الساعة.
وهو يبين ما هو الوقت

Här är 2 fåglar.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Det kommer en
till fågel.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Nu är det 3 fåglar.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Så här skriver man det på mattespråk:

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

2
+
1
=
3
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0