Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعة5-kamraterNumber bonds of 5
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

5-kamrater

The analogue clock: Learn full hours.

تعلم ساعات

Om två tal tillsammans blir 5
så kallar vi dem 5-kamrater.
Here is a clock. It shows
what time it is.
هذا هو مدار الساعة.
وهو يبين ما هو الوقت

4 + 1 = 5
4 och 1 är 5-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

3 + 2 = 5
3 och 2 är 5-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0