Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعة7-kamraterNumber bonds of 7
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

7-kamrater

The analogue clock: Learn full hours.

تعلم ساعات

Om två tal tillsammans blir 7
så kallar vi dem 7-kamrater.
Here is a clock. It shows
what time it is.
هذا هو مدار الساعة.
وهو يبين ما هو الوقت

6 + 1 = 7
6 och 1 är 7-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

4 + 3 = 7
4 och 3 är 7-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0