Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعة8-kamraterNumber bonds of 8
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

8-kamrater

The analogue clock: Learn full hours.

تعلم ساعات

Om två tal tillsammans blir 8
så kallar vi dem 8-kamrater.
Here is a clock. It shows
what time it is.
هذا هو مدار الساعة.
وهو يبين ما هو الوقت

6+2 = 8
6 och 2 är 8-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

0+8 = 8
0 och 8 är 8-kamrater.

The clock has a short hand called the hour hand

اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0