Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  MultiplikationMultiplicationFyrans tabellTable of 4
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Multiplikation fyrans tabellMultiplication table of 4تعلم ساعات

3 gånger tar jag 4 äpplen. Det är samma som 3 · 4.3 times I take 4 apples. It's the same as 3 × 4.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
0 · 4 = 0
1 · 4 = 4
2 · 4 = 8
3 · 4 = 12
4 · 4 = 16
5 · 4 = 20
6 · 4 = 24
7 · 4 = 28
8 · 4 = 32
9 · 4 = 36
10 · 4 = 40
Här är hela fyrans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Here is the whole table of 4.
Can you learn it by heart?
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0