Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  MultiplikationMultiplicationTians tabellTable of 10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Multiplikation tians tabellMultiplication table of 10تعلم ساعات

3 gånger tar jag 10 stenar. Det är samma som 3 · 10.3 times I take 10 stones. It's the same as 3 × 10.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
0 · 10 = 0
1 · 10 = 10
2 · 10 = 20
3 · 10 = 30
4 · 10 = 40
5 · 10 = 50
6 · 10 = 60
7 · 10 = 70
8 · 10 = 80
9 · 10 = 90
10 · 10 = 100
Här är hela tians tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Here is the whole table of 10.
Can you learn it by heart?
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0