Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  DivisionDivisionTal 0-100Numbers 0-100
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Division 0 till 100Division 0 to 100تعلم ساعات

5 hundar delar lika på 15 ben. Hur många får de var?Hmm. What should I do now?
Du kan ta hjälp av multiplikationstabellen.You can think like this.
5 - 3 = 2
This means that
15 - 3 = 12
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Ser du sambandet mellan multiplikation och division?Can you see the pattern?اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0