Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  MultiplikationMultiplicationBlandat upp till tians tabellTables of 1 to 10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Blandat upp till tians tabellMixed up to table 10.تعلم ساعات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nu ska vi öva hela multiplikationstabellen.
Kan du alla talen?
Now we will practice the multiplication tales.
Do you know all the numbers?
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0