Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  SubtraktionSubtractionMed övergång 0-20With regrouping 0-20
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Subtraktion 0 till 20 med övergångSubtraction 0 to 20 with regroupingتعلم ساعات

Kan du räkna ut det här?Can you solve this?
Ja. Man kan räkna ner till tio först så blir det lättare.Yes. If you first count down to ten, it's easier

Börja på 14. Räkna först ner till 10. Då har du minskat med 4.Start at 14. First count down to 10. You have now subtracted 4.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Du har 2 kvar att minska. Då hamnar du på 8.

Då har vi svaret:  14 - 6 = 8
You have 2 more to subtract, so we will end up on 8.

There is the answer:  14 - 6 = 8
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0