Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTalens ordning 0-20Number order 0-20
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talens ordning, 0 till 20.Number order, 0 to 20.تعلم ساعات

Två tal, men vilket kommer först?Two numbers, but what comes first?
Titta på tallinjen så ser du.Take a look at the number line and you'll see.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Nu vet jag. 8 kommer före 12.Now I know. 8 comes before 12.
Tallinjen är en smart uppfinning!The number line is a smart invention!اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0