Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامAvrunda till tiotalRounding to tens
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Avrunda till tiotalRounding to tens.تعلم ساعات

Ibland vill man bara säga ungefär hur stort ett tal är. Då kan man avrunda talet.Sometimes you only want to tell approximately how big a number is. Then you can round the number.

Så här avrundar man till tiotal.This is how you round to tens.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

23 ligger närmare 20 än 30. Då avrundar vi 23 nedåt till 20.23 is closer to 20 than 30. So we round it down to 20.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى


27 ligger närmare 30 än 20. Då avrundar vi 27 uppåt till 30.27 is closer to 30 than 20. So we round it up to 30.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Men vad gör jag om det är lika långt uppåt och nedåt?But what should I do if it's the same distance up and down?اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Avrunda uppåt!Round it up!اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
25 ligger lika långt ifrån 20 och 30. Då avrundar vi uppåt till 30.25 is the same distance from 20 and 30. So we round it up to 30.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى


Det här tecknet betyder "ungefär lika med". Då vet man att talet inte är exakt.This sign means "almost equal to". Then we know that the number is not exactly.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0