Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةUtan övergång 0-100Without regrouping 0-100
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Addition 0 till 100 utan övergångAddition 0 to 100 without regroupingتعلم ساعات

Så här kan du räkna ut 26+13.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 30. Lägg sedan ihop entalen, det blir 9.

30+9=39
Svaret blir då 39.
This is how you can calculate 26+13.

Start by adding the tens, that will be 30. Then add the ones, that will be 9.

30+9=39
So the answer is 39.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Här är två till exempel.Here are two more examples.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0