Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةNästan dubblor upp till 10+9Near doubles up to 10+9
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Nästan dubblor upp till 10+9Near doubles up to 10+9.تعلم ساعات

Hur ska man
tänka nu?
How shold I
think now?
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Om du kan dubblorna så är det enkelt.
6 + 6 = 12
alltså är
6 + 7 = 13.
If you know the doubles, it's easy.
6 + 6 = 12
then you know
6 + 7 = 13.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

 
2 + 2 = 4

2 + 3 = 5
5 + 5 = 10

5 + 6 = 11
8 + 8 = 16

8 + 9 = 17
Här är flera dubblor och nästan dubblor. Ser du sambandet?Here are more doubles and near doubles. Do you see the pattern?اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0