Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  Multiplikation uppställningColumn multiplicationEnsiffrig med tvåsiffrigOne digit × two digits with regrouping
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Multiplikation uppställningColumn multiplicationEnsiffrig med tvåsiffrigOne digit × two digits with regrouping

Så här multiplicerar du
talen 6 och 24.
Here is a clock. It shows
what time it is.
هذا هو مدار الساعة.
وهو يبين ما هو الوقت

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Börja från höger och multiplicera 6 med entalen.
6 · 4 = 24

Produkten blir 24. Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Multiplicera sedan 6 med tiotalen.
6 · 2 = 12

Lägg till minnessiffran.
12 + 2 =14

Skriv 14 under strecket.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Nu har du svaret!
6 · 24 = 144
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0