ROBBES HUND ÄR BORTA!
Träna addition och subraktion.
Vilket räknesätt?
+
Tal upp till..
5
10
20
50
100
Start
Robbes hund har sprungit bort i parken. Vill du hjälpa honom att leta? Talen på skyltarna visar vilken väg du ska ta. Klicka på den skylt som är rätt.