Analoga klockanThe Analog ClockKelloKlokkenHela timmarFull hours
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Analoga klockan: lär dig hela timmar.The analogue clock: Learn full hours.Analoginen kello: opi kokonaiset tunnit.[no:t_header]

Här är en klocka. Den visar
vilken tid det är.
Here is a clock. It shows
what time it is.
Tässä on kello. Se kertoo
mikä aika on menossa.
[no:t_1]

Klockan har en kort visare som kallas timvisareThe clock has a short hand called the hour handKellossa on lyhyt viisari, joka on nimeltään tuntiviisari[no:t_21]
och en lång visare som kallas minutvisare.and a long hand called the minute hand.ja pitkä viisari, joka on nimeltään minuuttiviisari.[no:t_22]

Det tal den lilla timvisaren pekar på visar vilken timme det är. Det tar 12 timmar för timvisaren att gå ett varv runt klockan. När det är exakt en hel timme så pekar den stora minutvisaren rakt upp.The number the small hour hand points at tells you what hour it is. It takes 12 hours for the hour hand to go around the clock. When it is exactly a full hour the large minute hand points straight up.Numero, jota pieni tuntiviisari osoittaa, näyttää mikä tunti on menossa. Tuntiviisarilla kestää 12 tuntia kiertää ympäri kellon. Kun tunti on täysi, suuri minuuttiviisari osoittaa suoraan ylöspäin.[no:t_3]


Klockan är 2.
Timvisaren pekar på 2 och minutvisaren pekar rakt upp.
It is two o'clock.
The hour hand points at two, and the minute hand points straight up.
Kello on 2.
Tuntiviisari osoittaa numeroa 2 ja minuuttiviisari osoittaa suoraan ylöspäin.
[no:t_p1]

Klockan är 5.
Timvisaren pekar på 5 och minutvisaren pekar rakt upp.
It is 5 o'clock.
The hour hand points at 5, and the minute hand points straight up.
Kello on 5.
Tuntiviisari osoittaa numeroa 5 ja minuuttiviisari osoittaa suoraan ylöspäin.
[no:t_p2]

Klockan är 12.
Båda visarna pekar rakt upp.
It is 12 o'clock.
Both hands point straight up.
Kello on 12.
Molemmat viisarit osoittavat suoraan ylöspäin.
[no:t_p3]