Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalOrdinal numbers 1-10Ordningstal 1-10
Start practicingBörja öva

Numbers up to 10: Ordinal numbers.Talen upp till 10: ordningstal.

ordinal numbers tell at what place something comes.

Now we will practice the ordinal numbers for the numbers 1 to 10.
Ordningstalen talar om på vilken plats något är.

Nu ska vi öva ordningstalen
för talen 1 till 10.
firstförsta
secondandra
thirdtredje
fourthfjärde
fifthfemte
sixthsjätte
seventhsjunde
eighthåttonde
ninthnionde
tenthtionde
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0