Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامUdda och jämna tal 0-10Odd and even numbers 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Tal upp till 10: Udda och jämna tal.Numbers up to 10: Odd and even numbers.تعلم ساعات

Nu ska vi öva udda
och jämna tal.
It's time to practice odd
and even numbers.

Tal som kan delas upp i två lika stora delar kallas jämna.

6 bollar kan delas upp i två lika stora delar.

6 är därför ett jämnt tal.
Numbers that can be split into two equal sized groups, are called even.

6 balls can be split into two equal sized groups.

That means 6 is an even number.

Tal som inte kan delas upp i två lika stora delar kallas udda.

5 bollar kan inte delas upp i två lika stora delar.

5 är därför ett udda tal.
Numbers that can't be split into two equal sized groups are called odd.

5 balls can't be split into two equal sized groups.

That means 5 is an odd number.


De här talen är jämna: 0, 2, 4, 6, 8, 10These numbers are odd: 0, 2, 4, 6, 8, 10اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

De här talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9These numbers are even: 1, 3, 5, 7, 9اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0