Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalCount objects 0-10Räkna föremål 0-10
Start practicingBörja öva

Talen upp till 10: Räkna föremål.Talen upp till 10: Räkna föremål.

Nu ska vi räkna saker
från 1 till 10.
Nu ska vi räkna saker
från 1 till 10.

Kan du alla talen?Kan du alla talen?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0