O eller Å?O eller Å

O eller Å?

Å-ljudet stavas med å eller o. Långt å-ljud stavas oftast med å.
Kort betonat å-ljud stavas oftast med o.
Men det finns många ord som inte följer de reglerna.