E eller Ä?E eller Ä

E eller Ä?

Långt e-ljud stavas med e.
Långt ä-ljud stavas med ä.
Det kan vara knepigt att stava ord med kort ä-ljud.Vissa ord stavas med e och andra med ä.