Practice something elseÖva något annat  |  TimeTidFull hoursHela timmar
Start practicingBörja öva

Analoga klockan: lär dig hela timmar.Analoga klockan: lär dig hela timmar.

Här är en klocka. Den visar
vilken tid det är.
Här är en klocka. Den visar
vilken tid det är.

Klockan har en kort visare som kallas timvisareKlockan har en kort visare som kallas timvisare
och en lång visare som kallas minutvisare.och en lång visare som kallas minutvisare.

Det tal den lilla timvisaren pekar på visar vilken timme det är. Det tar 12 timmar för timvisaren att gå ett varv runt klockan. När det är exakt en hel timme så pekar den stora minutvisaren rakt upp.Det tal den lilla timvisaren pekar på visar vilken timme det är. Det tar 12 timmar för timvisaren att gå ett varv runt klockan. När det är exakt en hel timme så pekar den stora minutvisaren rakt upp.


Klockan är 2.
Timvisaren pekar på 2 och minutvisaren pekar rakt upp.
Klockan är 2.
Timvisaren pekar på 2 och minutvisaren pekar rakt upp.

Klockan är 5.
Timvisaren pekar på 5 och minutvisaren pekar rakt upp.
Klockan är 5.
Timvisaren pekar på 5 och minutvisaren pekar rakt upp.

Klockan är 12.
Båda visarna pekar rakt upp.
Klockan är 12.
Båda visarna pekar rakt upp.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0