Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionDoubles up to 5+5Dubblor upp till 5+5
Start practicingBörja öva

Dubblor upp till 5+5Dubblor upp till 5+5

Dubblor är när det är dubbelt så mycket av något.Dubblor är när det är dubbelt så mycket av något.
Här är 2 myror.Här är 2 myror.
Det kommer lika många myror till.Det kommer lika många myror till.
Nu är det 4 myror. Det är dubbelt så många.Nu är det 4 myror. Det är dubbelt så många.

0 + 0 = 0
1 + 1 = 2
2 + 2 = 4
3 + 3 = 6
4 + 4 = 8
5 + 5 = 10
Kan du lära dig de här dubblorna utantill?Kan du lära dig de här dubblorna utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0