Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionMissing addend 0-10Med okänd 0-10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0