Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Vokaler och konsonanterVokaler och konsonanterVokaler och konsonanterVokaler och konsonanter

Vokaler och konsonanter

Bokstäverna a,e,i,o,u,y,å,ä,ö kallas för vokaler. De har jag målat röda här nedanför. Alla andra bokstäver kallas för konsonanter.
Vokaler
Konsonanter