Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionWithout regrouping 0-20Utan övergång 0-20
Start practicingBörja öva

Addition 0 till 20 utan övergångAddition 0 till 20 utan övergång

Kan du hjälpa mig med det här talet?Kan du hjälpa mig med det här talet?
Ja, så här kan du tänka.
3 + 2 = 5
alltså är
13 + 2 = 15
Ja, så här kan du tänka.
3 + 2 = 5
alltså är
13 + 2 = 15

3+2=5
13+2=15
Ser du sambandet?Ser du sambandet?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0