Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionWith regrouping 0-20Med övergång 0-20
Start practicingBörja öva

Addition 0 till 20 med övergångAddition 0 till 20 med övergång

Kan du räkna ut det här?Kan du räkna ut det här?
Ja. Vi räknar upp till tio först.Ja. Vi räknar upp till tio först.

Börja på 8. Räkna först upp till 10. Då har vi lagt till 2.Börja på 8. Räkna först upp till 10. Då har vi lagt till 2.

Vi har 3 kvar att lägga till. Då hamnar vi på 13.

Då har vi svaret:  8 + 5 = 13
Vi har 3 kvar att lägga till. Då hamnar vi på 13.

Då har vi svaret:  8 + 5 = 13


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0