Upprepade mönster med linjer och fältRita mönster (svår)