Upprepade mönster - skapaBygg färdigt raketen (svårast)