Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionDoubles up to 10+10Dubblor upp till 10+10
Start practicingBörja öva

Dubblor upp till 10+10Dubblor upp till 10+10

0 + 0 = 0
1 + 1 = 2
2 + 2 = 4
3 + 3 = 6
4 + 4 = 8
5 + 5 = 10
6 + 6 = 12
7 + 7 = 14
8 + 8 = 16
9 + 9 = 18
10 + 10 = 20
Kan du lära dig de här dubblorna utantill?Kan du lära dig de här dubblorna utantill?
Ett tips! Alla dubblor är jämna tal.Ett tips! Alla dubblor är jämna tal.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0