Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionNumber bonds of 10Tiokamrater
Start practicingBörja öva

TiokamraterTiokamrater

Om två tal tillsammans blir 10
så kallar vi dem tiokamrater.
Om två tal tillsammans blir 10
så kallar vi dem tiokamrater.

8 + 2 = 10
8 och 2 är tiokamrater.
8 + 2 = 10
8 och 2 är tiokamrater.

6 + 4 = 10
6 och 4 är tiokamrater.
6 + 4 = 10
6 och 4 är tiokamrater.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0