Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامRäkna pengar 0-10Count money 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Tal upp till 10: Räkna pengar.Numbers up to 10: Count money.تعلم ساعات

Vad kostar en
klubba?
How much is
a lolly?
En femkrona och
en tvåkrona.
A five-coin and
a two-coin.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Det här är
1 krona.
This is
1 krona.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Det här är
2 kronor.
This is
2 kronor.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Det här är
5 kronor.
This is
5 kronor.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
2 + 1 = 3

Det här är
3 kronor.
2 + 1 = 3
This is
3 kronor.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
5 + 2 + 2 = 9

Det här är
9 kronor.
5 + 2 + 2 = 9
This is
9 kronor.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0