Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Större, mindre eller lika?Jämför tal upp till 10Jämför tal upp till 10Jämför tal upp till 10
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Större än, mindre än eller likaStörre än, mindre än eller likaStörre än, mindre än eller lika

Kan du de här tecknen?Kan du de här tecknen?Kan du de här tecknen?
lika medlika medlika med
större änstörre änstörre än
mindre änmindre änmindre än
Tecknen för mindre än och större än är som gapet på en hungrig krokodil. Krokodilen gapar alltid åt det tal som är störst!Tecknen för mindre än och större än är som gapet på en hungrig krokodil. Krokodilen gapar alltid åt det tal som är störst!Tecknen för mindre än och större än är som gapet på en hungrig krokodil. Krokodilen gapar alltid åt det tal som är störst!