Större, mindre eller lika?More, less or equal?Jämför tal upp till 50Compare numbers up to 50