Större, mindre eller lika?More, less or equal?Jämför tal upp till 100Compare numbers up to 100