Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalCount money 0-10Räkna pengar 0-10
Start practicingBörja öva

Tal upp till 10: Räkna pengar.Tal upp till 10: Räkna pengar.

Vad kostar en
klubba?
Vad kostar en
klubba?
En femkrona och
en tvåkrona.
En femkrona och
en tvåkrona.

Det här är
1 krona.
Det här är
1 krona.
Det här är
2 kronor.
Det här är
2 kronor.
Det här är
5 kronor.
Det här är
5 kronor.
2 + 1 = 3

Det här är
3 kronor.
2 + 1 = 3

Det här är
3 kronor.
5 + 2 + 2 = 9

Det här är
9 kronor.
5 + 2 + 2 = 9

Det här är
9 kronor.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0