Större, mindre eller lika?More, less or equal?Jämför tal upp till 1000Compare numbers up to 1000