Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTalens grannar 0-10Number Neighbors 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talens grannar, 0 till 10.Number neighbors, 0 to 10.تعلم ساعات

Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.The neighbors of a number are the numbers directly before and after on the number line.

Vilka grannar har talet 5?What neighbors does 5 have?اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
4 kommer
före 5.
4 comes
before 5.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
6 kommer
efter 5.
6 comes
after 5.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0