Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTalens grannar 0-20Number neighbors 0-20
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talens grannar, 0 till 20.Number neighbors, 0 to 20.تعلم ساعات

Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.The neighbors of a number are the numbers directly before and after on the number line.

Vilka grannar har talet 13?What neighbors does 13 have?اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

12 kommer
före 13.
12 comes
before 13.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
14 kommer
efter 13.
14 comes
after 13.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0