Tal upp till 20Numbers up to 20Talens grannarNumber neighbors 0-20
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Talens grannar, 0 till 20.Lukujen naapurit, 0–20.[no:t_header_20]

Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.The neighbors of a number are the numbers directly before and after on the number line.Lukujen naapurit ovat lukua ennen tai jälkeen lukujanalla} tulevat luvut.[no:t_1]

Vilka grannar har talet 13?What neighbors does 13 have?Mitä naapureita on luvulla 13?[no:t_2_20]

12 kommer
före 13.
12 comes
before 13.
12 tulee
ennen lukua 13.
[no:t_3_20]
14 kommer
efter 13.
14 comes
after 13.
14 tulee
luvun 13 jälkeen.
[no:t_4_20]