Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Programmering, introduktionGå till flaggan 1Gå till flaggan 1Gå till flaggan 1
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Börja programmeraBörja programmeraBörja programmera

Hej! Jag heter Robbe. Du kan tala om för mig vad jag ska göra genom att att sätta ihop olika instruktionsblock. Det kallas att programmera.Hej! Jag heter Robbe. Du kan tala om för mig vad jag ska göra genom att att sätta ihop olika instruktionsblock. Det kallas att programmera.Hej! Jag heter Robbe. Du kan tala om för mig vad jag ska göra genom att att sätta ihop olika instruktionsblock. Det kallas att programmera.
Så här kan ett program se ut. Jag gör alltid det som står i översta blocket först. När jag är klar med det så fortsätter jag med nästaSå här kan ett program se ut. Jag gör alltid det som står i översta blocket först. När jag är klar med det så fortsätter jag med nästaSå här kan ett program se ut. Jag gör alltid det som står i översta blocket först. När jag är klar med det så fortsätter jag med nästa
Det här programmet gör att jag först går fram en ruta, sen vänder jag mig åt höger och sen går jag fram en ruta till.Det här programmet gör att jag först går fram en ruta, sen vänder jag mig åt höger och sen går jag fram en ruta till.Det här programmet gör att jag först går fram en ruta, sen vänder jag mig åt höger och sen går jag fram en ruta till.
FramåtFramåtFramåt
Sväng högerSväng högerSväng höger
FramåtFramåtFramåt

Så här gör du ett program:Så här gör du ett program:Så här gör du ett program:
Släpa in de block som du vill använda till det vita fältet. Dra tillbaka blocket om du vill ta bort det.Släpa in de block som du vill använda till det vita fältet. Dra tillbaka blocket om du vill ta bort det.Släpa in de block som du vill använda till det vita fältet. Dra tillbaka blocket om du vill ta bort det.
Klicka sen på KÖR för att starta programmet.Klicka sen på KÖR för att starta programmet.Klicka sen på KÖR för att starta programmet.