Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalNumber neighbors 0-20Talens grannar 0-20
Start practicingBörja öva

Talens grannar, 0 till 20.Talens grannar, 0 till 20.

Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.

Vilka grannar har talet 13?Vilka grannar har talet 13?

12 kommer
före 13.
12 kommer
före 13.
14 kommer
efter 13.
14 kommer
efter 13.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0