Practice something elseÖva något annat  |  SubtractionSubtraktionNumbers 0-10Tal 0-10
Start practicingBörja öva

Subtraktion tal upp till 10Subtraktion tal upp till 10

Subtraktion är när man tar bort och tar reda på hur många det är kvar.Subtraktion är när man tar bort och tar reda på hur många det är kvar.
Här är 7 grodor.Här är 7 grodor.
2 grodor
hoppar iväg.
2 grodor
hoppar iväg.
Nu är det 5 grodor kvar.Nu är det 5 grodor kvar.
 

Så här skriver man det på mattespråk: Så här skriver man det på mattespråk:

7
-
2
=
5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0