Programmering, introduktionMer programmeringMore programming

Mer programmering[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Kan du hjälpa mig att samla guldmynt?[en:t_1][fi:t_1][no:t_1]
Framåt[en:t_i1][fi:t_i1][no:t_i1]
Sväng höger[en:t_i2][fi:t_i2][no:t_i2]
Sväng vänster[en:t_i3][fi:t_i3][no:t_i3]
Ta upp[en:t_i4][fi:t_i4][no:t_i4]
Först måste du programmera mig så att jag går fram till myntet. Använd de här programblocken.[en:t_2][fi:t_2][no:t_2]
Sen använder du det här programblocket. Det gör så att jag tar upp myntet.[en:t_3][fi:t_3][no:t_3]