Practice something elseÖva något annat  |  SubtractionSubtraktionNumbers 0-5Tal 0-5
Start practicingBörja öva

Subtraktion tal upp till 5Subtraktion tal upp till 5

Subtraktion är när man tar bort och tar reda på hur många det är kvar.Subtraktion är när man tar bort och tar reda på hur många det är kvar.

Här är 3 fåglar.Här är 3 fåglar.

En fågel
flyger iväg.
En fågel
flyger iväg.

Nu är det 2 fåglar kvar.Nu är det 2 fåglar kvar.

Så här skriver man det på mattespråk: Så här skriver man det på mattespråk:

3
-
1
=
2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0