Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 1Ettans tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation ettans tabellMultiplikation ettans tabell

4 gånger tar jag ett äpple. Det är samma som 4 · 1.4 gånger tar jag ett äpple. Det är samma som 4 · 1.
0 · 1 = 0
1 · 1 = 1
2 · 1 = 2
3 · 1 = 3
4 · 1 = 4
5 · 1 = 5
6 · 1 = 6
7 · 1 = 7
8 · 1 = 8
9 · 1 = 9
10 · 1 = 10
Här är hela ettans tabell.
Den är lätt att lära sig.
Här är hela ettans tabell.
Den är lätt att lära sig.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0