Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 2Tvåans tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation tvåans tabellMultiplikation tvåans tabell

3 gånger plockar jag 2 blommor. Det är samma som 3 · 2.3 gånger plockar jag 2 blommor. Det är samma som 3 · 2.
0 · 2 = 0
1 · 2 = 2
2 · 2 = 4
3 · 2 = 6
4 · 2 = 8
5 · 2 = 10
6 · 2 = 12
7 · 2 = 14
8 · 2 = 16
9 · 2 = 18
10 · 2 = 20
Här är hela tvåans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Här är hela tvåans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0