Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Mat (food)Hörförståelse, vem äter vad?Hörförståelse, vem äter vad?Hörförståelse, vem äter vad?